Historisk arkiv

180 millioner til kartlegging ved Jan Mayen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å benytte 180 millioner kroner for å kartlegge ressursgrunnlaget for petroleum på norsk sokkel ved Jan Mayen. Kartleggingen vil foregå over en treårsperiode i perioden 2012-2014.

Kartleggingen vil ha tre hovedelementer:
• År 1: Innsamling av seismiske data
• År 2: Grunne boringer ved Jan Mayen og på Mørerandhøya i år
• År 3: Analyser og tolkninger

- Å ha kunnskap om ressurspotensialet på de ulike deler av norsk sokkel er viktig for oss som ressurseier. Jeg er svært fornøyd at vi nå kan gå i gang med å kartlegge ressursgrunnlaget ved Jan Mayen. Jeg er forhåpningsfull til hva vi kan finne ut om dette lite kjente området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

En åpningsprosess etter petroleumsloven består av to hovedelementer, kartlegging av ressursgrunnlaget for petroleum og en konsekvensutredning. Departementet sendte et program for konsekvensutredningen på offentlig høring i desember 2010. Høringsfristen er satt til 22. mars 2011. En miljøkartlegging kan være nødvendig som bakgrunn for en konsekvensutredning. For havområdet rundt Jan Mayen starter miljøkartleggingen opp i år.

- Nye leteområder er nødvendig for å få til en langsiktig videreutvikling av petroleumsnæringen. Gjennom skreddersydd framdrift for Det nordøstlige Norskehav, havområdene ved Jan Mayen og i de ulike uåpnede deler av Barentshavet, har regjeringen i dag lagt et offensivt program for å sikre utnyttelse av alle vårt prospektive areal over tid, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Resultater fra den geologiske kartleggingen skal etter planen være klar i 2014. Tidsløpet til konsekvensutredningen vil bli nærmere klarlagt når utredningsprogrammet fastsettes i etterkant av den offentlige høringen som nå pågår. En sentral faktor for tidsbruken vil være omfanget av miljøkartlegginger.

Se olje- og energiminister Ola Borten Moe sin powerpoint-presentasjon fra pressekonferansen her (pdf - 3 mb).