Historisk arkiv

21. konsesjonsrunde – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har bestemt å tilby 24 utvinningstillatelser i 21. konsesjonsrunde. Tildelingen i 21. konsesjonsrunde omfatter 12 utvinningstillatelser i Barentshavet og 12 i Norskehavet. 29 selskaper får tilbud om andeler, mens 13 selskaper får tilbud om operatørskap.

Regjeringen har bestemt å tilby 24 utvinningstillatelser i 21. konsesjonsrunde. Tildelingen i 21. konsesjonsrunde omfatter 12 utvinningstillatelser i Barentshavet og 12 i Norskehavet. 29 selskaper får tilbud om andeler, mens 13 selskaper får tilbud om operatørskap.

 

- Interessen for vårt nordligste havområde er historisk. Selskapene får tilbud om 12 utvinningstillatelser i Barentshavet. Dette er den konsesjonsrunden med flest tildelinger i Barentshavet. Tilbudene kommer i en tid hvor aktivitetsnivået i Barentshavet er stort og økende, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 

Han peker på utbyggingen av Goliat-feltet, et nytt viktig funn i Skrugard/Sverdrup og mange planlagte letebrønner i 2011 og 2012. I tillegg er det besluttet en åpningsprosess for den østlige del av Barentshavet Sør og nytt areal er gjort tilgjengelig for tildelinger gjennom forvaltningsplanen.

 

- 21. konsesjonsrunde vil bidra til å opprettholde denne positive utviklingen av Barentshavet som petroleumsprovins. I Barentshavet er det nå stor aktivitet i alle faser, sier Borten Moe.

 

Det er planlagt mange letebrønner i Barentshavet i 2011 og 2012. Tre letebrønner er blitt påbegynt i Barentshavet, og de har resultert i ett funn. Ytterligere elleve brønner har planlagt oppstart de neste årene. Når brønnene er fullført vil det ha blitt boret letebrønn på syv av de ni tildelingene i 20. konsesjonsrunde i Barentshavet.

 

Strengere sikkerhetskrav
I 21. konsesjonsrunde er det stilt ytterligere krav til kompetanse i rettighetshavergruppen for utvinningstillatelser med særlig krevende boreoperasjoner på store havdyp eller i områder hvor det forventes boring av brønner med høyt trykk og høy temperatur (HTHT). I tillegg til operatøren skal det i disse lisensene være minst en kompetent partner som har boret minst en brønn som operatør på norsk kontinentalsokkel eller ha tilsvarende relevant erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

 

- Sikkerhetsnivået er høyt på norsk kontinentalsokkel, noe som reflekteres i dagens strenge sikkerhetskrav. Vi jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten på sokkelen. Store havdyp og høyt trykk og høy temperatur brønner er særlig krevende operasjoner som stiller høye krav til kompetanse hos selskapene. For ytterligere å styrke sikkerheten ved slike operasjoner har vi skjerpet kravene til rettighetshavergruppen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.


Innen søknadsfristen 3. november 2010 hadde 37 selskaper søkt på utvinningstillatelser i 21. konsesjonsrunde. Utlysning av 21. konsesjonsrunde skjedde 23. juni 2010 og omfattet 94 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

 

 

Selskaper som får tilbud om operatørskap (antall operatørskap i parentes): 
BG Norge AS (1)
Chevron Norge AS (1)
ConocoPhillips Scandinavia AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (1)
Dong E&P Norge AS (1)
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (3)
Lundin Norway AS (1)
OMV (Norge) AS (1)
Suncor Energy Norge AS (2)
Statoil Petroleum AS (8)
VNG Norge AS (1)
Wintershall Norge ASA (2)

 

Selskaper som får tilbud om deltagerandeler (antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør):
Bayerngas Norge AS (1)
BG Norge AS (1)
Centrica Resources (Norge) AS (2)
Chevron Norge AS (1)
Concedo Norge AS (1)
ConocoPhillips Scandinavia AS (5)
Dana Petroleum Norway AS (2)
Det norske oljeselskap ASA (1)
Dong E&P Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
Edison International Norway Branch (2)
Eni Norge AS (2)
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (3)
Faroe Petroleum Norge AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (3)
Idemitsu Petroleum Norge AS (4)
Lundin Norway AS (1)
Maersk Oil Norway AS (1)
Norwegian Energy Company ASA (2)
North Energy ASA (1)
OMV (Norge) AS (2)
PGNiG Norway AS (2)
Rocksource ASA (4)
RWE Dea Norge AS (2)
Spring Energy Norway AS (2)
Suncor Energy Norge AS (3)
Statoil Petroleum AS (11)
VNG Norge AS (1)
Wintershall Norge ASA (2)

 

Vedlegg i pdf format:

Kart

Liste over tildelingene med arbeidsprogram