Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dobler utjevningsordningen for nettleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fra 2012 økes tilskuddet til utjevningsordningen for nettleie fra 60 millioner kroner til 120 millioner kroner. Tiltaket reduserer nettleien for svært mange forbrukere.

- Når vi nå dobler tilskuddet til utjevningsordningen fra 2012, reduseres nettleien i områdene med de høyeste kostnadene betydelig.  Det er viktig for meg å gjøre noe med forskjellene i nettleie i ulike deler av landet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Samtidig endres kriteriene for tildeling slik at de selskapene som omfattes av ordningen får dekket en større andel av kostnadene enn tidligere. Hvert år fastsetter NVE en terskelverdi for selskapenes gjennomsnittskostnader som grunnlag for støtte. Fra 2012 vil selskapene med de høyeste kostnadene motta 3/4 av differansen mellom egne kostnader og terskelverdien i støtte, istedenfor 2/3 som tidligere.

I 2011 ville dette medført at så mange som 120 000 kunder i distribusjonsnettet ville fått redusert sine tariffer. Dette er 54 000 flere kunder enn dem som faktisk mottar støtte i 2011. I tillegg ville eksisterende tariffstøttemottagere fått økt støtte. Det selskapet som har høyest nettkostnader ville fått en reduksjon på over 30 øre/kWh. Utjevningen blir nå så omfattende at hele 99,7 prosent av nettkundene ville fått tariffer basert på nettkostnader under 35 øre/kWh.

Utjevningsordningen finansieres over statsbudsjettet og administreres av NVE og retter seg mot nettselskapene med de høyeste gjennomsnittskostnadene. Nettselskapene som mottar støtte plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie det året tariffstøtten tildeles.

Til toppen