Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ekstra midler til flomrammede områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner ekstra i nysalderingen av budsjettet til opprydding, reparasjoner og sikring av områder som ble rammet av flom i 2011. I tillegg reduseres distriktsandelen fra 20 til 5 prosent.

I sommer var det tre store flomhendelser. Den første i pinsen med store skader i Gudbrandsdalen. I juli falt det store nedbørsmengder på Sør- og Vestlandet. Dette resulterte i betydelige flomskader, spesielt på Notodden og i Sauherad i Telemark, i Lier i Buskerud og i Nordfjord i Sogn og Fjordane. I midten av august oppsto en ny flom i Sør-Trøndelag. Flommen var størst i Gaula og i grensevassdragene mot Sverige. Det var særlig kommunene Røros, Holtålen og Tydal som ble rammet.

- Mange mennesker opplevde at hus og eiendom ble hardt rammet av flom i år, noe som er en stor belastning for den enkelte. Vi skal gjøre vårt for å reparere ødelagte flomsikringsanlegg, og dermed forebygge nye skader ved neste flom. Derfor kommer det 100 millioner kroner ekstra nå slik at dette arbeidet kan komme raskt i gang. I tillegg setter vi andelen kommunene selv skal betale for disse tiltakene ned fra 20 til 5 prosent, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

NVE vil få økt sitt budsjett for 2011 med 26 millioner kroner og i tillegg få fullmakt til å pådra seg forpliktelser utover gitt bevilgning på 74 millioner kroner. Dette er nødvendig for å få gjennomført hastetiltak som opprydding og reparasjon av ødelagte flomsikringsanlegg for å unngå ytterligere skader ved neste flom. Nå kan det gjennomføres anleggsarbeid allerede kommende vintersesong.

OED har det overordnede ansvaret for statlige forvaltingsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker. Dette innebærer at NVE yter hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvaking, varsling og beredskap.

Til toppen