Historisk arkiv

Fremskynder utrulling av AMS i Midt-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe avholdt i dag møte om avanserte måle- og styringssystemer (AMS) med lokalpolitikere og nettselskaper i Midt-Norge.

- Mitt mål er billigere strøm og bedret forsyningssikkerhet. Forsøket i Malvik har vist oss at den automatiske strømstyringen som AMS representerer kan bidra til dette. Tapet av strøm i nettet minker, mer kraft gjøres tilgjengelig og strømregningen går ned. Derfor har vi framskyndet kravet om utrulling av denne type teknologi, og begynt i Midt-Norge gjennom å stille krav om at 80 % av forbrukerne her skal få AMS innen utgangen av 2013. Dette er offensivt, og det er viktig for meg å følge opp at dette gjennomføres på en god måte sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (foto: Jon Evang/OED)

Departementet har også bedt NVE om å stille krav om at 80 prosent av forbrukerne i resten av landet skal ha installert AMS innen utgangen av 2015. Innføring av AMS har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden. Norge har avventet EUs standardiseringsarbeid og den raske teknologiutviklingen på området, for å sikre at systemet som installeres skal være av god kvalitet til en akseptabel pris.

AMS vil øke bevisstheten rundt energiforbruk og stimulere til mer energisparing.
Når kundene flytter forbruk fra høylasttimer til lavlasttimer, vil utnyttelsen av strømnettet bli bedre. Dette reduserer investeringsbehovet og bidrar til lavere nettleie.Strømleverandørene vil få bedre informasjon om faktisk forbruk. Dette vil bidra til å dempe ekstreme pristopper som vi så sist vinter. AMS gir utvidete muligheter til å begrense effektuttak hos kunder i kortere eller lengre perioder. Denne muligheten kan bidra til å redusere behov for reservekapasitet i overføringsnettet.