Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Fullskalarensing står fast: Helserisiko skal avklares

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Det er behov for økt kunnskap om eventuelle effekter på helse og miljø ved bruk av aminteknologi. Regjeringen ønsker derfor å vurdere flere teknologier i arbeidet med realiseringen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad.

Det er behov for økt kunnskap om eventuelle effekter på helse og miljø ved bruk av aminteknologi. Regjeringen ønsker derfor å vurdere flere teknologier i arbeidet med realiseringen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Som regjeringen tidligere har varslet i statsbudsjettet for 2011, vil det bli fremmet en sak til Stortinget om det videre arbeidet på fullskalaprosjektet.

Dette innebærer at regjeringen vil foreslå først å gjennomføre teknologikvalifisering hvor det åpnes for flere teknologier, for deretter å prosjektere selve CO2-fangsanlegget på Mongstad.  Dette gjør at man vil kunne ta en investeringsbeslutning senest i 2016. Til grunn for det ligger at Statoil anslår at arbeidet med teknologikvalifisering og valg av teknologi vil ta inntil tre år. Det påfølgende prosjekteringsarbeidet anslås til to år.

Dersom man lykkes med å kvalifisere minst en teknologi før det er gått tre år, så skal spørsmålet om teknologivalg tas opp umiddelbart. Dette sikrer en bredere inngang og en hurtigst mulig realisering av fullskala CO2-fangst på Mongstad. Regjeringen vil om kort tid fremme en stortingsmelding med en bred gjennomgang av arbeidet med fullskala CO2-håndtering.