Historisk arkiv

Olje- og energiminister Riis-Johansen mottok utvalgsrapporter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok i dag rapportene fra de fire uavhengige utvalgene som har vurdert ulike sider ved å legge sjøkabel på deler av strekningen Sima-Samnanger.

- Jeg vil takke utvalgene for utredningene. Det er utført et omfattende arbeid på kort tid. Jeg tror utvalgenes rapporter vil gi oss viktig bakgrunnsmateriale i vårt videre arbeid med å sikre kraftforsyningen til bergensregionen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Den 10. februar blir det holdt et høringsmøte på Radisson Blu Hotel Norge i Bergen. Alle berørte parter inviteres til å komme med synspunkter på rapportene.

- Vi skal nå studere rapportene nøye fram mot høringsmøtet den 10. februar. Jeg ser også fram til å få berørte parters synspunkter i dette møtet. Disse innspillene tar vi med oss i den videre vurderingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger. 10. august besluttet regjeringen å få foretatt en ny uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativer for deler av strekningen. Statnett startet arbeidet  med linjebygging fra Samnanger høsten 2010.

Det ble nedsatt fire eksterne utvalg som har sett på ulike sider ved sjøkabelalternativene. Utvalgene har vurdert teknologi, økonomi, miljø og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning.

Lenke til rapportene

Pressekonferansen på Nett-tv

Mer om utvalgene og mandatene