Historisk arkiv

Rammeverket for elsertifikater på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt forskrift til lov om elsertifikater. Dermed er det norske rammeverket for elsertifikatmarkedet på plass.

Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt forskrift til lov om elsertifikater. Dermed er det norske rammeverket for elsertifikatmarkedet på plass.

- Vi står foran et veiskille innen utbygging av fornybar energi i Norge. For å nå målet om en fornybar andel på 67,5 prosent, må energibransjen og myndighetene sammen ta et stort løft. Med elsertifikatene på plass fra 1. januar  legger vi rammen  for å bygge ut fornybar energi som vann- og vindkraft over hele landet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. 

Forskriften utfyller loven om elsertifikater som ble vedtatt av Stortinget i juni. Forskriften gir detaljerte bestemmelser om blant annet godkjenning av produksjonsanlegg under ordningen, elsertifikatplikten, elsertifikatregisteret og informasjon til sluttbrukere. Mange av ordningens forvaltningsoppgaver vil bli utført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Målsettingen med elsertifikatmarkedet er å bygge ut til sammen 26,4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige sett under ett innen 2020. 26,4 TWh tilsvarer om lag 1/5 av dagens årsproduksjon i Norge.

Det er lagt opp til at vedtak om innlemmelse av fornybardirektivet i EØS-avtalen fattes mandag 19. desember. Da vil grunnlaget for elsertifikatmarkedet være på plass. Oppstart av det felles elsertifikatmarkedet er 1. januar 2012.

Les forskriften (pdf)

Les merknader til forskriften (pdf)