Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen anbefaler utbygging av Valemonfeltet i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen fremmer nå en stortingsproposisjon om utbygging og drift av Valemonfeltet i Nordsjøen for Stortinget.

- Utbygging og drift av Valemon vil gi store inntekter til det norske samfunnet. Det er i tillegg et stort utbyggingsprosjekt på nærmere 20 milliarder kroner som vil føre til aktivitet og sysselsetting, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Rettighetshaverne i feltet er Statoil, Enterprise Oil Norge AS, Petoro AS og Total E&P Norge AS. Feltet ble funnet i 1985 og rettighetshaverne har arbeidet lenge med å få lønnsomhet i prosjektet.

- Det er meget positivt at rettighetshavernes arbeid nå gir resultater. Dette viser at vi kan få til betydelige utbygginger også i de modne områdene på norsk sokkel, sier olje- og energiministeren.

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen. Operatørens anslag for utvinnbare reserver er 26,3 milliarder Sm3 gass, 4,9 millioner Sm3 stabilisert kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Investeringene knyttet til Valemon er anslått til 19,6 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er 4. kvartal 2014.

Kondensatet vil bli sendt til Mongstad via Kvitebjørn, mens gassen vil bli sendt til Heimdal for prosessering og videre eksport til Storbritannia eller kontinentet.

For mer informasjon, kontakt Olje- og energidepartementets kommunikasjonsenhet på info@oed.dep.no eller telefon 415 73 500.

Til toppen