Historisk arkiv

Regjeringen dobler tilskuddet til utjevning av nettleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 å doble tilskuddet til utjevning av nettleien, fra 60 til 120 millioner kroner. - Regjeringen jobber for å få likere strøm- og nettkostnader over hele landet. En dobling av tilskuddet til utjevning av nettleien reduserer de geografiske forskjellene i nettleien, og er en viktig del av regjeringens arbeid, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 å doble tilskuddet til utjevning av nettleien, fra 60 til 120 millioner kroner.

- Regjeringen jobber for å få likere strøm- og nettkostnader over hele landet. En dobling av tilskuddet til utjevning av nettleien reduserer de geografiske forskjellene i nettleien, og er en viktig del av regjeringens arbeid, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i områder av landet med høyest nettkostnader. Ordningen administreres av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og finansieres over statsbudsjettet. Den har lave administrasjonskostnader, og nettselskapenes insentiver til å være effektive reduseres lite som følge av ordningen.

Regjeringen foreslår samtidig å justere fordelingskriteriene for tilskuddet for å gjøre ordningen mer målrettet og få til enda større utjevning av nettleien. Dette er i tråd med regjeringsplattformen. Fra 2012 vil selskapene med de høyeste kostnadene motta 3/4 av differansen mellom egne kostnader og en terskelverdi for støtte, istedenfor 2/3 som tidligere.

Foreløpige beregninger viser at så mange som 120 000 kunder i distribusjonsnettet vil få redusert nettleie i 2012, i Buskerud, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Hedmark, Oppland, Hordaland, Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold.