Historisk arkiv

Stort funn i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Operatøren Statoil har, sammen med partnerne ENI og Petoro, gjort funn i undersøkelsesbrønnen Skrugard nordvest for Hammerfest. Dette er det største funnet i Barentshavet siden Goliat ble funnet i år 2000.

Foreløpige ressurstall fra operatøren viser mellom 150 og 250 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et potensial på ytterligere 250 millioner fat. Til sammen inntil 500 millioner fat.

- Dette er et stort løft for petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Funn av denne størrelsen viser at det fortsatt er et stort potensial på norsk sokkel. Funn som kan løfte ny infrastruktur er spesielt viktige for å sikre kontinuitet i investerings- og aktivitetsnivået i nord, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Funnet er gjort i utvinningstillatelse 532, om lag 100 km fra Snøhvitfeltet.  Utvinningstillatelsen ble tildelt av regjeringen i 2009 som del av 20. konsesjonsrunde. Hvis ressurstallene bekreftes, er funnet stort nok til at en egen utbygging er sannsynlig.

I Barentshavet er det nå stor aktivitet i alle faser:
• Snøhvit er i drift og en videreutvikling er under vurdering
•  Goliat er under utbygging
• En rekke letebrønner skal bores i 2011 og 2012
• Det er stor interesse for Barentshavet i både TFO og de nummererte konsesjonsrundene
•  Gjennom forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er nytt areal gjort tilgjengelig for framtidige tildelinger
• En åpningsprosess for sørlige del av det tidligere omstridte området mot Russland er besluttet

- Med dette funnet er det manglende elementet i hele kjeden som er nødvendig for å få til en langsiktig videreutvikling av Barentshavet som petroleumsprovins på plass. Min ambisjon er at vi sammen skal utnytte disse mulighetene til å skape gode arbeidsplasser i Nord-Norge og dermed styrke regionen. Vi står foran noen utrolig spennende år for Norge generelt og Nord-Norge spesielt, sier Ola Borten Moe.

Kart (Oljedirektoratet).