Historisk arkiv

TFO 2011 – Stor interesse for modne områder på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen, kl. 12.00 i dag, for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 43 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2011 i løpet av årsskiftet 2011/2012.

Det har vært stor interesse for TFO-ordningen de senere årene, noe som har gitt utslag i mange nye utvinningstillatelser. Dette viser at modne områder på norsk sokkel fortsatt er interessante. Gjennom TFO-ordningen har mange nye selskaper fått sjansen til å se på områder som har vært tilgjengelige for leting i flere år.

- Regjeringen ønsker å opprettholde leteaktiviteten. Det viktigste virkemiddelet er tildeling av areal i konsesjonsrunder. Det er derfor gledelig å se at selskapene viser interesse for våre modne områder på norsk sokkel, sier statsråd i olje- og energidepartementet Ola Borten Moe.

- Tilgang til leteareal sammen med selskapsinteresse er svært viktig for å opprettholde et stabilt aktivitetsnivå samt å sikre verdiskaping og statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten også i fremtiden. TFO-ordningen er sentral for å sikre en best mulig utnyttelse av de modne områdene på sokkelen, fortsetter Borten Moe.

Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til leteaktivitet i modne områder der man i de fleste tilfeller forventer å gjøre mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er: A/S Norske Shell, Agora Oil & Gas AS, Bayerngas Norge AS, BG Norge AS, Bridge Energy Norge AS, Centrica Resources Norge AS, Concedo ASA, ConocoPhillips Scandinavia AS, Dana Petroleum Norway AS, Det norske oljeselskap ASA, Dong E&P Norge AS, E.ON Ruhrgas Norge AS, Edison International SpA - Norway Branch, ENI Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS, Faroe Petroleum Norge AS, Fortis Petroleum Norway AS, Front Exploration AS, GDF SUEZ E&P Norge AS, Idemistu Petroleum Norge AS, LOTOS Exploration & Production Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Norske AEDC, North Energy ASA, Norwegian Energy Company ASA, OMV (Norge) AS, PGNiG Norway AS, Premier Oil Norge AS, Repsol Exploration Norge AS, Rocksource ASA, RWE-Dea Norge AS, Skagen44 AS, Spring Energy Norway AS, Statoil Petroleum AS, Svenska Petroleum Exploration AS, Suncor Energy Norge AS, Talisman Energy Norge A/S, TOTAL E&P NORGE AS, Valiant Petroleum Plc, VNG Norge AS, Wintershall Norge ASA.

Regjeringen lyste ut TFO 2011 11. mars 2011. Mer informasjon om TFO 2011 finnes i pressemeldingen som da ble sendt ut. Her finnes også kart over de utlyste områdene. Det er også mulig å lese mer på Oljedirektoratets hjemmesider.