Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2011: Åpner for utvidet leting i modne områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen. Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene rundt årsskiftet 2011/2012.

- Gjennom en stor utvidelse av utlyst areal i årets TFO-runde ønsker jeg å legge til rette for en rask og effektiv utforskning også av havområdet utenfor Nordland. Målet er økt leteaktivitet og en rask påvisning og utbygging av drivverdige funn i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I TFO 2011 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 62 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2010. TFO-området i Norskehavet er utvidet med 56 blokker eller deler av blokker, mens det i Nordsjøen er utvidet med 6.

- Gjennom skreddersydd framdrift for Det nordøstlige Norskehav, havområdene ved Jan Mayen og i uåpnet del av Barentshavet sør, har regjeringen i dag lagt et framtidsrettet program for å sikre utnyttelse av våre arealer over tid, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Søknadsfristen er satt til 14. september 2011, kl 12.00.
Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Tildeling i forhåndsdefinerte områder er den årlige konsesjonsrunden i modne områder. Ordningen ble etablert i 2003. Sammen med de nummererte konsesjonsrundene, som fokuserer på de umodne områdene, sikrer TFO-ordningen at selskapene har fokus på alle åpne områder på norsk sokkel.

TFO-ordningen gjennomføres som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal og nummererte konsesjonsrunder i øvrige åpnede områder normalt annen hvert år for å bidra til å opprettholde aktivitet og produksjon på kontinentalsokkelen.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet og ikke unntatt for petroleumsvirksomhet i en forvaltningsplan, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i TFO-området. Innenfor rammene av forvaltningsplanene er det en petroleumsfaglig vurdering når nye områder skal legges til TFO-området.

For havområdene med en etablert forvaltningsplan, vil departementet i nye utvinningstillatelser legge til grunn miljø- og fiskerivilkårene fra den relevante forvaltningsplanen. Fram til oppdatering av en forvaltningsplan vil det ikke bli stilt ytterligere miljø og fiskerikrav for petroleumsvirksomhet i området.

Se olje- og energiminister Ola Borten Moe sin powerpoint-presentasjon fra pressekonferansen her (pdf - 3 mb).