Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil sikre nordnorske bedrifter bedre konkurransevilkår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 1 million kroner til støtte av et utviklingsprosjekt i regi av petroleumsindustrien. Målet er å utvikle et dataverktøy som skal gjøre informasjon om kommende kontrakter på norsk kontinentalsokkel enklere tilgjengelig for potensielle leverandører.

Prosjektet vil i startfasen konsentrere innsatsen om kontrakter i Norskehavet og Barentshavet.

- Regjeringen er opptatt av at det skapes regionale ringvirkninger av petroleumsaktiviteten. Dette prosjektet vil styrke nordnorske bedrifters muligheter til å delta i anbudsprosesser, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Til toppen