Historisk arkiv

Bedrer strømforsyningen i Sør-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett SF endelig konsesjon til oppgradering og ombygging av en 300 kV kraftledning til 420 kV mellom Kristiansand transformatorstasjon og Bamble.

Spenningsoppgraderingen er en del av Statnetts planer om å forsterke nettet mellom Agder-fylkene og Grenland.

- Gjennom denne oppgraderingen oppnår vi bedre forsyningssikkerhet og tilrettelegger for ny kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Konsesjonen innebærer også en utvidelse av Arendal transformatorstasjon i Froland kommune og en mindre ombygging av Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune.

Klagesaken ble oversendt departementet like før siste årsskifte. Departementet har i dag vedtatt at klagene ikke tas til følge.

- Spenningsoppgradering av eksisterende kraftledninger gir større overføringskapasitet uten at ny kraftledning må bygges, noe som gir minimale naturinngrep. Fremover vil oppgradering av eksisterende ledningsnett være viktig for en optimal utnyttelse av sentralnettet i hele Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.