Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ekspertgruppe for bedre riggkapasitet på sokkelen er klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har nedsatt en ekspertgruppesom skal identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak som kan bedre flyten av fartøyer involvert i boring.

Ekspertgruppen er bredt sammensatt med representanter fra ressurs- og sikkerhetsmyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, olje- og riggselskaper og analysemiljøer. Gruppen består av Eivind Reiten (leder), Magne Ognedal, Bente Nyland, Frode Alfheim, Gro Brækken, Jon Jacobsen, Tore Holm, Dag Omre, Jakob Korsgaard, Kristin Færøvik, Whenche Nistad og Mimi Berdal.

De fleste boringer på norsk sokkel gjøres i dag fra flyttbare fartøyer og bruken av disse er økende. Manglende tilgang på borekapasitet begrenser muligheten til å realisere tidskritiske ressurser.

- Det er svært viktig å gjennomføre alle tiltak som kan realisere tidskritiske ressurser og øke utvinningen på norsk sokkel. God riggtilgang er helt sentralt for å få til dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Forslaget om en ekspertgruppe ble lansert i Meld. St. 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. I meldingen presenteres en politikk for å realisere petroleumspotensialet på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet til gruppen skal bidra til å begrense kostnadene og øke lønnsomheten ved boring på norsk sokkel.

- Boring av brønn er viktig for å realisere potensialet på sokkelen. Jeg har store forventninger til arbeidet til ekspertgruppen. Nye tiltak på dette feltet kan ha betydelig påvirkning på inntektene til fellesskapet. Ekspertgruppen er satt sammen av svært kompetente personer som har både mye kunnskap og erfaring om dette temaet, sier Ola Borten Moe.


Ekspertgruppen for bedre riggkapasitet:
Eivind Reiten (leder)    Næringslivsleder og tidligere olje- og energiminister
Magne Ognedal          Direktør i Petroleumstilsynet
Bente Nyland              Direktør i Oljedirektoratet
Frode Alfheim             Nestleder i Industri Energi
Gro Brækken              Administrerende direktør i OLF
Jon Jacobsen              Cheif Procurement Officer, Statoil
Tore Holm                  Vice President, Shell Int.
Dag Omre                  Regional Director, Centrica
Jakob Korsgaard         Managing Director, Maersk Drilling Norge
Kristin Færøvik            Divisjonsdirektør Offshore, Bergen Group
Whenche Nistad          Administrerende direktør i GIEK
Mimi Berdal                Advokat

Til toppen