Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forslag til blokker i 22. konsesjonsrunde - offentlig høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde ut på offentlig høring. Forslaget inkluderer totalt 86 blokker fordelt på 72 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet.

- Forslaget jeg nå sender ut på høring baserer seg på selskapenes nominasjoner og understreker med all tydelighet at petroleumsvirksomheten beveger seg nordover. Blokkene representerer spennende og varierte muligheter som kan gi ringvirkninger i hele Nord-Norge, sier olje og energiminister Ola Borten Moe.

20. november 2011 ba Olje- og energidepartementet rettighetshavere på norsk sokkel, og øvrige prekvalifiserte selskaper, om å nominere blokker de ønsket inkludert i 22. konsesjonsrunde. Selskapene hadde anledning til å nominere opp til 15 blokker i Norskehavet og Barentshavet innenfor de rammene som forvaltningsplanene setter for petroleumsvirksomheten.

11. januar 2012 mottok departementet nominasjon fra 37 selskaper med ønske om å inkludere totalt 228 blokker eller deler av blokker. 107 av de nominerte blokkene var nominert av to eller flere selskaper. Forslaget til blokker som skal inkluderes i 22. konsesjonsrunde baserer seg på en petroleumsfaglig gjennomgang av disse nomineringene.

Regjeringen varslet i Meld. St. 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten å gjennomføre offentlig høring ved utlysning av areal i nummererte konsesjonsrunder. For områder med forvaltningsplan bes det kun om innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble vedtatt. Eventuell ny, vesentlig informasjon vil inngå i beslutningsgrunnlaget når Regjeringen skal avgjøre hvilke blokker som skal inkluderes i utlysning av 22. konsesjonsrunde.

Kommentarer til forslaget bes være Olje- og energidepartementet i hende innen fredag 11. mai 2012.

Kart over foreslåtte utvidelser

Høringsbrev 22. konsesjonsrunde

Les mer på OEDs Høringsside

Til toppen