Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mottok rapport fra riggutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet oppnevnte i desember 2011 en ekspertgruppe som skulle belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak som kunne bedre flyten av fartøyer involvert i boring. I dag mottok olje- og energiminister Ola Borten Moe rapporten med tiltakene.

Jeg er opptatt av kostnadsnivået på norsk sokkel. Tilgang til rigg og kostnadene forbundet med rigg er avgjørende for den aktiviteten som gjøres på sokkelen. Vi ønsker at lønnsomme prosjekter skal iverksettes til det beste for Norge, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Nedsettelse av ekspertgruppen ble lansert i Meld. St. 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. I meldingen presenteres en politikk for å realisere potensialet på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet til gruppen skal bidra til både å begrense kostnadene og øke lønnsomheten ved boring og brønn på norsk sokkel.

- Nå begynner arbeidet med å se på tiltakene som ekspertgruppen har foreslått. Rapporten vil bli sendt på en offentlig høring for å kunne få det mest omfattende grunnlaget for dette arbeidet, sier Olje- og energiminister Ola Borten Moe.

For pdf-versjon av rapporten her

Høringsbrev og liste ligger her

Her er Eivind Reitens presentasjon

(Semundseth/OED)

Til toppen