Historisk arkiv

Nye muligheter i nord – 22. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 22. konsesjonsrunde, som omfatter 86 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet. Disse fordeler seg på 72 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Utlysningen danner grunnlaget for tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2013.

Den 22. konsesjonsrunden vil bidra til å opprettholde leteaktiviteten i umodne deler av norsk kontinentalsokkel, og legge grunnlag for ny, langsiktig aktivitet og verdiskaping.

- Vi opplever nå rekordstor interesse for Barentshavet. Med 72 av totalt 86 utlyste blokker står Barentshavet fram som mulighetenes hav i 22. konsesjonsrunde. Her har vi hatt svært oppløftende leteresultater, og jeg gir nå industrien tilgang til nye områder i tilknytning til disse funnene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I tillegg til de 72 blokkene i Barentshavet blir det utlyst 14 blokker i Norskehavet. Utlysningen er i tråd med de rammene som forvaltningsplanene setter for petroleumsvirksomhet.

- 22. konsesjonsrunde er et nytt, viktig skritt i arbeidet med å legge til rette for langsiktig aktivitet i Norges viktigste næring. Sammen med økt utvinning fra eksisterende felt, utbygging av funn og åpning av nytt areal, er videre utforsking av åpent areal hovedelementene i regjeringens arbeid for å få til en slik utvikling og dermed skape videre vekst og sikre arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Søknadsfristen er satt til 4. desember 2012 kl. 12.00. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2013.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 22. konsesjonsrunde:

6706/2,3

6707/1

6705/7,8,9,10

6704/12

6604/8,9

6605/1,9

6606/7,8

7423/12

7424/10

7425/10,11

7317/4,5,6,8,9

7318/11,12

7319/11,12

7320/7,8,9,10,11,12

7321/4,7,8,9,10,11,12

7322/6

7323/3,4

7217/9

7218/1,2,4,5,6,7,12

7219/1,2,3,4,5,6,10,11

7220/1,2,3

7221/1,2,4,5

7224/6

7225/2,4

7226/5,6

7227/4,7

7231/4,5,6

7127/5,6

7128/4

7130/4,7

7017/6,7,8,9

7018/4

Fullstendig utlysningstekst, kart over utlyste blokker, miljø- og fiskerivilkår og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted.