Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen styrker petroleumsforskningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2013

I statsbudsjettet for 2013 vil Olje- og energidepartementet styrke petroleumsforskningen med 10 millioner kroner. Den økte bevilgningen vil blant annet gå til å etablere et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og arktis. Målet er at et slikt senter skal bygge kompetanse i Nord-Norge. Senteret forventes å være i drift fra midten av 2013.

- Nye funn og økt aktivitet fra sør til nord viser med tydelighet at olje- og gassvirksomheten er en næring for framtida. Samtidig blir det stadig mer krevende å utnytte petroleumsressursene på en sikker, miljøvennlig og lønnsom måte.  Dette krever styrket satsing på petroleumsforskning, særlig med hensyn til nordområdene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norge har sterke forskningsmiljøer og en betydelig olje- og gassindustri tuftet på utnyttelse av våre petroleumsressurser. Det er et mål at forskningsmiljøene og industrien skal videreutvikle sin kompetanse og være internasjonalt konkurransedyktig.

For å sikre en effektiv petroleumsforskning vil departementet fortsatt støtte opp om samspillet mellom næringen og akademia, blant annet gjennom strategiorganet OG21.

- Samtidig som vi støtter opp om OG 21 har vi også planer om en styrket innsats innen forskning på økt utvinning. For å holde produksjonen fra norsk sokkel oppe er vi avhengig av en høy utvinningsgrad fra våre felt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Til toppen