Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

TFO 2011 - tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har vedtatt å tilby 60 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011 (TFO 2011).

- Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 42 selskaper hvorav 27 selskaper får tilbud om operatørskap. Det er gledelig å se et variert aktørbilde og et voksende mangfold av selskaper på norsk sokkel. Denne TFO-runden er den største konsesjonsrunden på norsk sokkel noensinne, målt i antall selskaper som får tildelinger og antall utvinningstillatelser som blir tildelt, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

De 60 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (22) og Barentshavet (4). Totalt 43 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2011.

TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder på norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Utfordringen i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er bygget ut. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

- Tildelingen viser en god variasjon blant selskapene i synet på hvor det er interessant å lete. Regjeringen foretok en utvidelse av TFO-området på 23 500 km2 i forbindelse med TFO 2011. Jeg synes det er svært gledelig å kunne tilby flere nye utvinningstillatelser også i utvidelsesområdene, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Se kart her

Tildeling med arbeidsprogram

Tilbud til 27 operatører:
(Antall operatørskap i parentes)
Bayerngas Norge AS(1)
BG Norge AS(1)
Bridge Energy AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (1)
Det norske oljeselskap ASA (3)
DONG E&P Norge AS(1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (4)
Edison International Norway Branch (1)
ENI Norge AS(1)
Faroe Petroleum Norge AS(3)
GDF Suez E&P Norge AS(2)
Lundin Norway AS (4)
Maersk Oil Norway AS(2)
OMV Norge AS(2)
PGNiG Norway AS(1)
Premier Oil Norge AS (1)
Repsol Exploration Norge (1)
Rocksource ASA (1)
RWE Dea Norge AS (2)
Spring Energy Norway AS (1)
Statoil Petroleum AS (8)
Suncor Energy Norge AS(2)
Talisman Energy Norge AS (2)
Total E&P Norge AS (5)
Valiant Petroleum Norge AS (1)
VNG Norge AS (4)
Wintershall Norge ASA (4)

Tilbud til 42 rettighetshavere:
(Antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)
A/S Norske Shell (1)
Agora Oil & Gas AS (2)
Bayerngas Norge AS (6)
BG Norge AS (1)
Bridge Energy AS (4)
Centrica Resources (Norge) AS (7)
Concedo ASA (3)
ConocoPhillips Skandinavia AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (5)
Det norske oljeselskap ASA (9)
Dong E&P Norge AS (3)
E.ON Ruhrgas Norge AS (5)
Edison International Norway Branch (3)
ENI Norge AS(1)
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (2)
Faroe Petroleum Norge AS (7)
Fortis Petroleum Norge AS (2)
Front Exploration AS (1)
GDF SUEZ E&P Norge AS (5)
Idemitsu Petroleum Norge AS (4)
Lotos Exploration and Production Norge AS (2)
Lundin Norway AS (10)
Maersk Oil Norway AS (7)
Marathon Petroleum Norge AS (2)
Norwegian Energy Company ASA (8)
North Energy ASA (2)
OMV Norge AS (4)
PGNiG Norway AS(3)
Premier Oil Norge AS (4)
Repsol Exploration Norge AS (6)
Rocksource ASA (2)
RWE Dea Norge AS (7)
Skagen44 AS (4)
Spring Energy Norway AS (8)
Statoil Petroleum AS (11)
Suncor Energy Norge AS(3)
Svenska Petroleum Exploration AS (1)
Talisman Energy Norge AS (4)
Total E&P Norge AS (8)
Valiant Petroleum Norge AS (1)
VNG Norge AS (6)
Wintershall Norge ASA (7)

Oppdatert 18.01.12 kl.13.10

Kart
Oversikt over blokker og arbeidsforpliktelser