Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Storsatsing på vindkraftverk på Fosen og i Snillfjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje - og energidepartementet har i dag gitt tillatelse til 8 vindkraftverk med tilknytningsledninger på Fosen og i snillfjordområdet og en sentralnettsledning fra Overhalla via Fosen og til Trollheim i Surnadal.

Olje - og energidepartementet har i dag gitt tillatelse til 8 vindkraftverk med tilknytningsledninger på Fosen og i snillfjordområdet og en sentralnettsledning fra Overhalla via Fosen og til Trollheim i Surnadal.

Det er gitt konsesjon til rundt 1300 MW vindkraft, noe som kan gi omtrent 3,7 TWh ny fornybar kraftproduksjon.  Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 185 000 husstander, eller tre ganger årsforbruket i Trondheim by. Samlet blir de åtte vindkraftverkene et av verdens største vindkraftprosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 20 milliarder kroner, en av de største investeringene noensinne i fastlands-Norge. 

- Dette er en historisk dag for norsk vindkraftproduksjon, og vil utgjøre en betydelig del av Norges fornybarsatsing. Jeg mener en slik konsentrert utbygging er viktig for å samle inngrepene fremfor en spredt utbygging, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Det er gitt konsesjon til SAE Vind DA, Sarepta Energi AS og Zephyr AS for bygging av vindkraftverkene Sørmarkfjellet, Roan, Kvenndalsfjellet, Storheia, Geitfjellet, Remmafjellet, Svarthammaren/Pållifjellet og Frøya. Det er gitt konsesjon til tilknytningsledninger, og Statnett har fått konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning fra Namsos transformatorstasjon til Trollheim transformatorstasjon.

Departementet har i klagebehandlingen gjort enkelte tilpasninger av hensyn til naturmangfold. Innvendingene fra reindriften på Fosen har vært gjenstand for en omfattende behandling. Dette har ført til endringer i Roan vindkraftanlegg samtidig som det er fastsatt avbøtende tiltak for å redusere ulempene for reindriften på Fosen.

Vindkraft og kraftledninger på Fosen - klagesak

Vindkraft og kraftledninger i snillfjordområdet - klagesak

Statnett SF - 420 kV kraftledning Namsos-Roan-Storheia-Snillfjord-Trondheim- klagesak

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la fram vedtaket i klagesaken for Fosen og Snillfjord på NTNU mandag (foto: HSI / OED).

Kart over Fosen og Snillfjord sør

(OED)

Kart over Fosen og Snillfjord nord

(OED)