Historisk arkiv

Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) sitt budsjett.

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett.

Økningen knytter seg til kartlegging av flom- og skredfare, gjennomføring av sikringstiltak mot flom og skred, varslingstjenesten for jord- og snøskred og oppfølging av flommen på Østlandet i mai 2013.

- Flom og skred har alvorlige konsekvenser, noe vi på nytt erfarte under flommen i vår. Det er regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Vi styrker derfor NVEs budsjett med om lag 70 millioner kroner, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 Fra og med 1. januar 2009 ble den statlige skredbistanden samlet hos NVE. Bistanden er basert på samme modell som gjelder for flom. NVEs oppgave er blant annet å hjelpe kommunene med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, sikring og beredskap. Siden 2009 er bevilgningene til tiltak innen kartlegging, varsling og sikringstiltak innen flom- og skredforebygging mer en fordoblet, fra 125,8 millioner kroner i 2009 til 259,3 millioner kroner i 2014.