Historisk arkiv

Regjeringen anbefaler utbygging av Ivar Aasen og Gina Krog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet og Gina Krog-feltet i Nordsjøen ble i dag vedtatt av Kongen i statsråd. Begge feltene representerer betydelige utbygginger på norsk sokkel og utgjør til sammen investeringer på 55 milliarder kroner.

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet og Gina Krog-feltet i Nordsjøen ble i dag vedtatt av Kongen i statsråd. Begge feltene representerer betydelige utbygginger på norsk sokkel og utgjør til sammen investeringer på 55 milliarder kroner. Proposisjoner om begge utbyggingene sendes nå til Stortinget.

-Dette er to store og viktige utbyggingsprosjekter. Utbyggingene vil gi mer aktivitet og skape store verdier for det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet (tidligere kalt Draupne), der Det norske oljeselskap er operatør, fører til at Trondheim får sin første driftsorganisasjon for et selvstendig felt lagt til byen.

-Det er en stor glede å se at aktiviteten på norsk sokkel gir økte ringvirkninger over hele landet. Trondheims første driftsorganisasjon vil styrke byens allerede tunge fagmiljø innen petroleum og teknologi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Gina Krog-feltet (tidligere kalt Dagny) ble funnet for over 30 år siden og inneholder betydelige mengder både olje og gass. Det har tidligere ikke vært lønnsomt å bygge ut, men på grunn av teknologiske fremskritt er det nå modnet frem en lønnsom utbyggingsløsning for dette feltet.

-Viktigheten av å bygge ut felt i modne områder av sokkelen kan ikke undervurderes. Det er avgjørende for produksjonsnivået på norsk sokkel at næringen klarer å modne frem ressurser som dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Ivar Aasen-feltet forventes å starte produksjon i fjerde kvartal 2016, mens produksjonsstart for Gina Krog-feltet er planlagt til første kvartal 2017.

Om Ivar Aasen-feltet:
Område: Nordsjøen
Funnår: 2008
Hydrokarbontype: olje og gass
Reserver: 148 mill. fat o.e.
Investeringer: 24,9 milliarder kroner
Operatør: Det norske oljeselskap ASA (35 %)
Øvrige rettighetshavere: Statoil Petroleum AS (50 %) og Bayerngas Norge AS (15 %)

Om Gina Krog-feltet:
Område: Nordsjøen
Funnår: 1978
Hydrokarbontype: olje og gass
Reserver: 225 mill. fat o.e.
Investering: 29,1 milliarder kroner
Operatør: Statoil Petroleum AS (58,7 %)
Øvrige rettighetshavere: Total E&P Norge AS (38 %) og Det norske oljeselskap ASA (3,3 %)