Historisk arkiv

Styrker CLIMITS arbeid med CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statsbudsjettet 2014

Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes med 100 millioner kroner over to år.

Forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT skal bidra til utvikling av nye og mer effektive teknologiløsninger for CO2-håndtering. Som en del av omleggingen av regjeringens arbeid med CO2-håndtering, foreslås det at CLIMIT styrkes med 100 millioner kroner over to år.

- Fangst og lagring av CO2 er avgjørende for å nå togradersmålet. Vi har gjort betydelige framskritt for å utvikle nødvendig teknologi. Regjeringen legger opp til en forsterket innsats på teknologiutvikling, blant annet gjennom CLIMIT-programmet. Våre høye ambisjoner for CO2-håndtering står ved lag, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at CLIMIT styrkes med tilnærmet 30 millioner kroner for 2014. Dette vil gi CLIMIT en ramme på 200 millioner kroner. Videre foreslår regjeringen at CLIMIT styrkes med ytterligere 70 millioner kroner i 2015.

CLIMIT-programmet ble evaluert av Oxford Research i 2011. I evalueringsrapporten, publisert i januar 2012, er konklusjonen at CLIMIT i stor grad har bidratt til å lukke kunnskapsgap og utvikle nye alternative løsninger, og har fått frem bedre og mer effektiv CO2-håndteringsteknologi. Evalueringen poengterer at programmet har en betydelig tilleggsgevinst ved at programmet har gjort utsiktene til global utbredelse av CO2-håndteringsteknologi mer sannsynlig enn hva som ville vært tilfelle uten programmet. Rapporten påpeker også at CLIMIT har bidratt til å opprettholde Norges ledende posisjoner på mange fagfelt innen CO2-håndtering.

Regjeringen vil med styrkingen av CLIMIT gi et løft til forskning og utvikling av teknologi, for å redusere kostnader og øke effektivitet og sikkerhet i CO2-håndtering.

Les mer om CLIMIT på programmets nettsider.