Historisk arkiv

TFO2012 - Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Departementet tilbyr andeler til 40 selskaper i 51 nye utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012 (TFO 2012).

- Jeg sender i dag ut tilbud knyttet til 51 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Det er gledelig å se den store og brede interessen for de mest velkjente delene av norsk sokkel. Årets konsesjonsrunde bekrefter at kombinasjonen av rammevilkår og geologiske muligheter i Norge er internasjonalt konkurransedyktig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holder sitt innlegg i Sandefjord (foto Lise Rist / OED).

De 51 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (14) og Barentshavet (3). Totalt 47 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2012. 40 ulike selskaper får tilbud om andeler i en eller flere utvinningstillatelser. 23 av disse selskapene får tilbud om operatørskap.

TFO-konsesjonsrundene omfatter modne områder av norsk sokkel. Dette er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. I modne områder går den forventede funnstørrelsen ned, selv om de siste årene har vist at vi fortsatt kan få positive overraskelser. Småfunn vil ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er installert eller sees i sammenheng med andre planlagte utbygginger. Det er derfor viktig med tidsriktig påvisning og utnyttelse av slike ressurser.

- Nye konsesjonstildelinger er en bærebjelke for å oppnå god og langsiktig ressursforvaltning. Gjennom dagens tildelinger legger vi til rette for en effektiv utforsking av de deler av kontinentalsokkelen som vi kjenner best. Neste skritt er for selskapene å leverer gode resultater i form av lønnsomme funn, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 1. Se kart her
 2. Tildeling med arbeidsprogram

Tilbud til 23 operatører:
(antall operatørskap i parentes)

 • A/S Norske Shell (4)
 • Bayerngas Norge AS(1)
 • BG Norge AS(1)
 • Bridge Energy AS (1)
 • Centrica Resources Norge AS (3)
 • Det norske oljeselskap ASA (3)
 • DONG E&P Norge AS (2)
 • E.ON E&P Norge AS (2)
 • ENI Norge AS(1)
 • Faroe Petroleum Norge AS(3)
 • Lundin Norway AS (2)
 • Maersk Oil Norway AS(1)
 • Marathon Petroleum Norge AS (1)
 • Norwegian Energy Company ASA (1)
 • OMV Norge AS(1)
 • Repsol Exploration Norge (1)
 • RWE Dea Norge AS (1)
 • Spring Energy Norway AS (4)
 • Statoil Petroleum AS (7)
 • Talisman Energy Norge AS (2)
 • Total E&P Norge AS (4)
 • VNG Norge AS (2)
 • Wintershall Norge ASA (3)

Tilbud til 40 rettighetshavere:
(antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)

 • Agora Oil & Gas AS (2)
 • A/S Norske Shell (5)
 • Bayerngas Norge AS (7)
 • BG Norge AS (2)
 • Bridge Energy AS (1)
 • Centrica Resources (Norge) AS (9)
 • Chevron Norge AS (1)
 • Concedo ASA (2)
 • ConocoPhillips Skandinavia AS (1)
 • Core Energy AS (1)
 • Det norske oljeselskap ASA (8)
 • Dong E&P Norge AS (5)
 • E.ON E&P Norge AS (3)
 • Edison International Norway Branch (2)
 • ENI Norge AS(3)
 • Explora Petroleum AS (3)
 • ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (4)
 • Faroe Petroleum Norge AS (8)
 • Fortis Petroleum Norge AS (5)
 • GDF SUEZ E&P Norge AS (4)
 • Idemitsu Petroleum Norge AS (1)
 • Lundin Norway AS (7)
 • Maersk Oil Norway AS (2)
 • Marathon Petroleum Norge AS (2)
 • Norwegian Energy Company ASA (2)
 • North Energy ASA (1)
 • OMV Norge AS (1)
 • Petrolia Norway AS (1)
 • Premier Oil Norge AS (1)
 • Repsol Exploration Norge AS (1)
 • RWE Dea Norge AS (2)
 • Skagen44 AS (2)
 • Spring Energy Norway AS (13)
 • Statoil Petroleum AS (14)
 • Svenska Petroleum Exploration AS (2)
 • Talisman Energy Norge AS (3)
 • Total E&P Norge AS (8)
 • Valiant Petroleum Norge AS (2)
 • VNG Norge AS (4)
 • Wintershall Norge ASA (3)