Historisk arkiv

Pressekonferanse - Sima og Samnanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Nett-TV

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen holder pressekonferanse i forbindelse med beslutning i klagesaken om bygging av 420 kV luftledning mellom Sima og Samnanger. Pressekonferansen overføres dierekte på nett- tv