Statssekretær Sigrid Hjørnegård (Sp)

Født: 1965

Politiske verv, tillitsverv, organisasjonserfaring

2009 -

Statsekretær i Olje- og energidepartementet

2008 - 2009

 Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet

2005 -2008

 Politisk rådgiver i Landbruksdepartementet

Høsten 2004

 Totalforsvarskurs på Forsvarets Høyskole

1993 -

 Div. komiteverv i Ås Senterparti, valg inn i kommunestyret 1995 (barselpermisjon)

1992-1993

 Leder i Akershus Nei til EU, varamedlem til styret i Nei til EU sentralt

1990-1992

Styremedlem i Norges Bondelag

1990-1992

Styreleder i Norges Bygdeungdomslag

1988-1990

Styremedlem i Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)

1987-1988

Repr.skapsmedlem i Norges Bondelag

1986-1988

Styremedlem i Norges Bygdeungdomslag

Fram til 1986

Div.verv i lokallag og fylkeslag i Norges Bygdeungdomslag

 

Yrkeserfaring

 

1996-2005

Informasjonssjef i Norges Bondelag og medlem i ledergruppen

Våren 1993 (deltid)

Prosjektmedarbeider i Norske Felleskjøp. Utredning om kornpolitikken i EU

1993-1996

Organisasjonssjef i Akershus Bondelag

1992-1993

Konsulent i Akershus Bondelag

1990-1992

Forskningsassistent på Institutt for økonomi og samfunnsfag, NLH (1/2 stilling ved siden av ledervervet i Norges Bygdeungdomslag, se tillitsverv)

1984-1985

Praktikant ved Matforsk, Ås (it-avdelingen)

Før 1984

Div. sommer- og feriejobber i kommunen, på gård, i butikk med mer

   

Utdanning

 

2002-2003

Solstrandprogrammet for yngre ledere, AFF v/Norges Handelshøyskole (årlig oppfølgingssamlinger)

          -

Arrangør og møteleder på flere møter/konferanser nasjonalt og internasjonalt

          -

Div. kurs i lederutvikling i regi av NBU/LNU

1986-1990

Norges Landbrukshøyskole, hovedfag ved Institutt for økonomi og samfunnsfag. Hovedoppgave: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

1985-1986

Mære Landbruksskole i Nord Trøndelag (forkurs til Norges Landbrukshøyskole)

1981-1984

Ås Videregående skole, allmennfag, naturfaglig studieretning

   

Avsluttede og nåværende tillitsverv

2005-

3. varamedlem (eksterne repr.) til styret for Universitetet for Miljø- og Biovitenskap

2001-2005

 2. varamedlem til styret i Norges Landbrukshøyskole

2004-

Styremedlem i Landbrukets Utredningskontor AS

2003-

Medlem i styringsgruppa for 2005-prosjektet i Landbruksdepartementet

1997-2001

4. varamedlem til styret i Norges Landbrukshøyskole

1993-1996

Medlem i Norges Bondelags 100-års jubileumskomite

Til toppen