Politisk rådgjevar Jarand Felland (Sp)

Tidligere politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet

Født: 1970

Politiske verv, tillitsverv, organisasjonserfaring

2009 -

Politisk rådgjevar i Olje- og energidepartementet

2006-2009

Nestleiar i Oslo Senterparti, styremedlem frå 2003

1998-2000

Fylkesleiar Telemark Senterungdom

1993-1995

Styremedlem Studentar mot EU

 

 

Yrkeserfaring

 

2009-

Seksjonssjef Statkraft,frå 1.4.09

2004-2009

Førstekonsulent, rådgjevar og seniorrådgjevar i vassressusravdelinga i Olje- og energidepartementet

2003-2004

Advokat, Brækhus Dege Advokatfirma, Oslo

2000-2002

Dommarfullmektig ved Hallingdal tingrett, Nes

1998-2000

Advokat, advokat Olav Felland, Tokke

1990-1991

Sersjant på Skjold garnison, Målselv

 

Utdanning

 

2003

Kurs med eksamen i energi- og vassdragsjus, GLB Consulting

1991-1997

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

1995-1996

Spesialfag juss, fordjuping i EU-rett, Austerrike

1989-1990

Befalsskulen for Ingeniørvåpenet, Ringerike