Tidligere politisk rådgiver i OED Ivar Vigdenes (Sp)

26.03.2010-06.02.2013

Født: 1984

Yrkeserfaring

2010- Rådgiver i Olje- og energidepartementet.

2008-2010

Politisk Sekretær for ordfører og Komiteleder - Stjørdal kommune.
2009 Valgkampleder. Nord-Trøndelag Senterparti.

2007

Politisk rådgiver. Senterpartiets Stortingsgruppe.

2007

Prosjektsekretær. Senterpartiets Hovedorganisasjon.

2005 

Medlem av Studenttingets arbeidsutvalg. Studenttinget NTNU.

2005 Valgkampsekretær og rådgiver for Ola Borten Moe. Senterpartiet i Sør-Trøndelag.

Samfunnsengasjement

2009- 1.vara til Stortinget for senterpartiet i Nord-Trøndelag.

2003 -

Kommunestyremedlem for SP i Stjørdal. derav også medlem i komite for oppvekst og kultur, samt Komiteleder for kultur, næring og miljø.
2004-2009 En rekke partipolitiske verv, deriblant: Sentralstyremedlem i Senterungdomen, lokallagsleder i Senterpartiet.

2004-2005

Medlem av Studenttinget NTNU.

2000-2003 Ulike skole- og studentpolitiske verv, bl.a: medlem av skoleutvalget ved Ole Vig vgs.

Utdanning

2004-2006

Studier i bachelor i politisk økonomi på NTNU.

2004 Fullført 1-årig deltidstudium i organisasjon, ledelse og administrasjon. Høgskolen i Hedmark.
2003-2004 Fullført  ½-årig utskrevet befalskurs, med påfølgende ½-årig plikttjeneste som UB-korporal ved Værnes garnison. Heimevernets utdanningsenter.
2000-2003  Fullført 3-årig videregående utdanning innen allmenne- økonomiske og administrative fag. Ole Vig Vgs.


Ivar Vigdenes på sosiale medier: