Tidligere statssekretær i OED Eli Blakstad (Sp)

Født: 1962

Politiske verv:

2011- Statssekretær i Olje- og energidepartementet
1995-2007 Medlem av Oppland Fylkesting, herunder:
  Leder i Hovedutvalg for kultur og næring
  Nestleder i administrasjonsutvalg og HAMU
  Nestleder i styret for SND (Innovasjon Norge) Oppland         

 

Partipolitiske verv:

2001-2006 Leder Oppland Senterparti
2007-2010 Ulike partipolitiske verv knyttet til nærings- og kulturpolitikk
  Leder for evalueringsarbeid etter kommune- og fylkestingsvalget
1997, 2005 Medlem av programkomité for Stortingsprogrammet

 

Øvrige verv:

2009 Styremedlem i konsernstyret NORTURA
2008-2011 Styremedlem i Eidsiva Marked
2008-2010 Medlem i NHOs strategiske råd for reiselivsutvikling
2008 Medlem av sakkyndig komité i NOKUT
2007-2009 Styremedlem Kløverhagen Distriktspsykiatriske senter
2006-2007 Styremedlem i Mjøsenergi Invest AS
2007-2010 Styremedlem i hovedstyret i Innovasjon Norge
2007-2010 Leder i klagenemda for Innovasjon Norge sine midler til landbruk
2004-2009 Leder og medlem av styringsgruppen for "Opplevelsesbransjen i
  vekst i Innlandet"
2002-2011 Styremedlem/vara til Høgskolen i Lillehammer
2002-2006 Styremedlem i Selskapet for Norges Vel (representantskapet fra
  1989-2002)
2000-2002 Styremedlem i Base Camp Norge AS
2003-2005 Styremedlem i Gudbrandsdalsmat AS
1999-2001 Medlem i rådet for Kristindagene i Sel Kommune
1995-2001 Medlem av kontrollkomiteen i Fron Sparebank
1988-1991 Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg for vurdering av fremtidig
  landbrukspolitikk (Alstadheimutvalget)
1986-1988 Leder i Norges Bygdeungdomslag (første kvinnelige leder)
  Styremedlem i hovedstyret til Norges Bondelag
1983-1984 Styremedlem i Norges Bygdeungdomslag
1978-1983 Diverse styreverv i Hedemark Bygdeungdomslag

 

Utdanning:

1996 Selskapsrett - Handelshøyskolen BI
1983-1985 Økonomi og administrasjon (hovedvekt på skatterett) ved
  Høgskolen i Telemark
1981-1982 Agronomutdanning ved Jønsberg Landbruksskole
1981 1978-1981  3-årig videregående  innen allmenne- økonomiske og
  administrative fag

 

Yrkeserfaring:

2001-2011 Administrerende Direktør, Per Gynt AS                                   
1985-2001 Autorisert regnskapsfører, Sør-Fron Regnskapskontor
1990- Bonde