Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

(Perioden 17.10.2005–21.09.2007)

Født: 1954

Politiske verv

 

2005-

Statsråd, Olje- og energidepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2001-2005

Stortingsrepresentant for Nordland

 

1999-2000

Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1999-2003

Leder for Senterpartiet

 

1999-2005

Leder i gruppestyret for Senterpartiet

 

1997-1999

Første nestleder for Senterpartiet

 

1997-2001

Stortingsrepresentant for Nordland

 

1997-1999

Nestleder i gruppestyret for Senterpartiet

1993-1997

Stortingsrepresentant for Nordland

 

1993-1995

Medlem Senterpartiets sentralstyre

 

1991-1993

Varaordfører Andøy kommunestyre

 

1989-1993

Vararepresentant til Stortinget for Nordland

1987-1991

Medlem formannskapet i Andøy

 

1986-1987

Varaordfører Andøy kommunestyre

 

1983-1986

Medlem i formannskapet i Andøy

 

1978-1983

Medlem i kommunestyret i Andøy

 
     

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

 

2003-2005

Næringskomiteen

 

2001-2005

Valgkomiteen

 

2001-2005

Den utvidede utenrikskomité

 

2001-2003

Forsvarskomiteen

 

2001-2005

Delegasjonen til Nordisk Råd

 

2001-2005

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet

2000-2001

Finanskomiteen

 

1997-1999

Valgkomiteen

 

1997-1999

Arbeidsordningskomiteen

 

1997-1999

Næringskomiteen

 

1997-2001

Den utvidede utenrikskomité

 

1997-1999

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet

1998

Delegat til FNs generalforsamling

 

1993-1997

Valgkomiteen

 

1993-1997

Energi og miljøkomiteen

 

1993-1997

Presidentskapet

 
     

Yrkeserfaring

   

2005

Administrerende direktør, Andøya rakettskytefelt

1990-1993

Daglig leder for Andøytorv

 

1985-1990

Daglig leder for Enoksen torvprodukter

 

1975-1985

Gårdbruker

 
     

Utdanning

   

1975

Kleiva Landbrukshøyskole