Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp)

(Perioden 21.09.2007-20.06.2008)

Født: 1959

Olje- og energiminsteren skal sikre en høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av landets energiressurser. Olje- og energiminister Åslaug Haga er født i Nes i Akershus i 1959, og er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo (1985). Hun har lang politisk erfaring, blant annet som statsråd i Kulturdepartementet (1999-2000) og statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet (2005-2007). Haga var stortingsrepresentant 2001-2005. Hun har vært partileder i Senterpartiet siden 2003.

Politiske verv

2007- Statsråd, Olje- og energidepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2005-2007 Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering
2001-2005 Stortingsrepresentant for Akershus
1999-2000 Statsråd, Kulturdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering
1999 Statssekretær, Statsministerens kontor, Kjell Magne Bondeviks første regjering
1997-1999 Statssekretær, Utenriksdepartementet,  Kjell Magne Bondeviks første regjering
1990 Personlig sekretær, Utenriksdepartementet, Jan P. Syses regjering
1989 Personlig sekretær, Departementet for utviklingshjelp, Jan P. Syses regjering
1995-1997 Medlem Ås kommunestyre

 

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2001-2005 Stortingets presidentskap
2001-2005 Den utvidede utenrikskomiteen
2001-2005 Utenrikskomiteen
2001-2005 Lagtinget
2001-2005 Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet
2001-2005 Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamling

 

Yrkeserfaring

2000-2001 Internettrådgiver, IT-selskapet Framfab
1995-1997 Underdirektør multilateral avdeling, Utenriksdepartementet
1991-1994 Ambassadesekretær ved ambassaden i New Dehli, Utenriksdepartementet
1991 Regionalrådgiver for Asia, Utenriksdepartementet
1987-1989 Ambassadesekretær ved FN-delagsjonen i New York, Utenriksdepartementet

 

Utdanning

1985-1987 Aspirantkurs i Utenriksdepartementet
1985 Hovedfagskurs i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo
1984 Cand.Mag. (historie, statsvitenskap og sosiologi), Universitetet i Oslo 

 

Andre verv

1997 Varamedlem for styret for Norsk utenrikspolitisk institutt
1997 Medlem styret for Statens investeringsfond for næringsvirksomhet