Historisk arkiv

Forvaltningsplanen, petroleumsvirksomheten og 19. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Presentasjon av Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister, Oslo 31. mars 06

Presentasjon av Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister, Oslo 31. mars 06

Forvaltningsplanen, petroleumsvirksomheten og 19. konsesjonsrunde