Historisk arkiv

Vannkraften i et klimaperspektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Foiler fra Åslaug Haga innledning ¨på seminaret ”Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv” på Royal Christiania Hotel i Oslo, arrangert av Norges Vassdrags- og energidirektorat, Bellona og Energibedriftenes Landsforening.

Foiler fra innledningen.