Historisk arkiv

Referansegruppe for Velferd- og migrasjonsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

Organisasjoner representert i referansegruppen:

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Den Norske Klubben Costa Blanca
 • Frivillighet Norge
 • HSH - en hovedorganisasjon for arbeidslivet
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • LO - Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Pensjonistforbund
 • NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Unio
 • Velferdsalliansen
 • YS- Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund