Historisk arkiv

Konferanse: Risiko og sikkerhet i transportsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Norges forskningsråd og forskningsprogrammet "Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT- programmet" inviterer til konferanse onsdag 19. april 2006 i Regjeringskvartalet. Tema er forskning om transportrisiko og risikohåndtering innen transportsektoren.

Konferanse: Risiko og sikkerhet i transportsektoren

Norges forskningsråd og forskningsprogrammet "Risiko og sikkerhet i transportsektoren- RISIT- programmet" inviterer til konferanse onsdag 19. april 2006 i Regjeringskvartalet. Tema er transportrisiko og risikohåndtering innen transportsektoren.

Tid: kl 12.30 – 17.00
Sted: Auditorium R5, Regjeringskvartalet, inngang Akersgata 59.

Deltakelsen er gratis og det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen. Les mer her