Forsiden

Historisk arkiv

Luftfartsforhandlinger med Irak og Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Irak 26. og 27. oktober, og med Tyrkia 5. og 6. november 2009. Forhandlingene med Tyrkia var tidligere berammet til slutten av juni, men er forskjøvet til begynnelsen av november.

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Irak 26. og 27. oktober, og med Tyrkia 5. og 6. november 2009.  Forhandlingene med Tyrkia var tidligere berammet til slutten av juni, men er forskjøvet til begynnelsen av november.

Hovedformålet med disse forhandlingene er å få til en liberalisering av de luftfartsavtalene som hver av de skandinaviske landene har med henholdsvis Irak og Tyrkia.  Det er også en målsetting å få endret disse avtalene i samsvar med EU/EØS-lovgivningen.

Alle flyselskap som har en "Operativ Lisens" i medhold av Rådsforordning 2407/92 (eller 1008/2008 når formelt tatt inn i EØS-avtalen), og som er etablert i Norge, kan kontakte Samferdselsdepartementet ved seniorrådgiver Pierre Chauvin med eventuelle ønsker for de kommende forhandlingene: Telefon 22 24 82 77, e-post: pierre.chauvin@sd.dep.no