Historisk arkiv

E39: Samferdselsministeren mottok faglige anbefalinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok i dag Statens vegvesens faglige anbefalinger for E39 på strekningen Skei i Jølster, Sogn og Fjordane til Valsøya i Halsa kommune i Møre og Romsdal.

Foto: Samfgerdselsministeren mottok anbefalingen fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen i dag. Til venstre avdelingdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt. MMS-foto: Wiggo Kanck (Statens vegvesen)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok i dag Statens vegvesens faglige anbefalinger for E39 på strekningen Skei i Jølster, Sogn og Fjordane til Valsøya i Halsa kommune i Møre og Romsdal.

Til sammen tre konseptvalgsutredninger samt et overbygningsdokument ble overlevert samferdselsministeren av vegdirektør Terje Moe Gustavsen:

E39 Skei - Ålesund (pdf)
E39 Ålesund - Bergsøya (pdf)
E39 Bergsøya - Valsøya (pdf)

Samferdselsministeren takket for utredningene og understreket at disse nå blir sendt ut på en bred høring.

- Vi har i dag mottatt Statens vegvesens faglige anbefalinger. Nå starter den politiske prosessen. De ulike konseptene skal drøftes lokalt, før departementet gir sin anbefaling til Regjeringen, sa Kleppa.

Høringsfristen er satt til 1. februar, i god til før etatene legger fram sine forslag til ny Nasjonal transportplan (2014-2023).

Regjeringen tar endelig stilling til trasévalg og prioritering i forbindelse med stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan våren 2013.