Historisk arkiv

Pressetreff med samferdselsministeren:

Overlevering av rapport om kostnader knyttet til Datalagringsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Onsdag 1. februar kl. 12.30 inviterer Samferdselsdepartementet til pressetreff med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsministeren skal motta en utredning fra et utvalg som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har utarbeidet en modell for beregning og fordeling av kostnader knyttet til datalagring. Utvalget er blant annet bedt om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene ved innføring av datalagringsdirektivet og å komme med forslag til hvordan kostnader skal fordeles mellom ekomtilbydere og justismyndigheter.

Utvalget er ledet av tingrettsdommer  Siri Vigmostad og har for øvrig bestått av:

Professor Erling Eide, Institutt for privatrett
Siviløkonom Halvor Nafstad
Politiinspektør Bente Storruste, Politidirektoratet
Politiadvokat Reinert Mønster Ottesen, Kripos
Direktør for Internett og nye medier  Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
Chief Security Officer Hanne Tangen Nilsen, Telenor
Seniorrådgiver Camilla Ongre, Post- og teletilsynet
Sjefsingeniør Jarle Kiil, Post- og teletilsynet

Sekretær for utvalget er seniorrådgiver Aleksander Iversen, Post- og teletilsynet

Tid: Onsdag 1. februar kl. 12.30.
Sted: Statsrådens kontor, R5, Akersgata 59.

For mer informasjon:
Seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen, Samferdselsdepartementet,
Merete Bergeland Jebsen, Tlf. 93 25 65 52