Historisk arkiv

Historisk arkiv

Sikrere veier gir færre drepte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Onsdag åpnet samferdselsministeren sammen med statsministeren over 10 kilometer firefelts motorveg mellom Sky i Vestfold og Langangen i Telemark. Utbyggingen av E18 i Vestfold til firefelts veg har så langt ført til en reduksjon i antall drepte og hardt skadde på over 85 prosent.

I en periode på åtte år før motorveien ble åpnet i 2001, ble 69 personer drept eller hardt skadet på en 35 kilometer lang veistrekning i nordre Vestfold. I en tilsvarende periode etter ble det registrert 10 drepte eller hardt skadd på samme strekning.

- Ulykkesstatistikken for deler av E18 i Vestfold viser en kraftig reduksjon i antall skadde og drepte. Sikrere veger fører til økt trafikksikkerhet og færre skadde og drepte, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Snart firefelts motorveg gjennom hele Vestfold

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gleder seg over vegstrekningen som nå er åpnet.

- Den nye vegen betyr økt trafikksikkerhet, mindre kø og redusert kjøretid. Det gjør hverdagen tryggere og enklere for både folk og næringsliv, sier samferdselsministeren.

Med åpningen av E18 Sky-Langangen har Vestfold snart firefelts motorveg gjennom hele fylket. Bare to strekningen står igjen. Gulli-Langåker er under bygging og åpner etter planen i 2014, mens Bommestad-Sky kan få byggestart i 2013, dersom den blir behandlet i Stortinget i høst. Den vil i så fall være ferdig i 2016.

Videre står Telemark og Aust-Agder for tur.

- Det er stort å være samferdselsminister i en regjering som satser så mye på samferdsel, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Se også pressemelding fra Statsministerens kontor: Senk farten og spar liv