Historisk arkiv

Informasjonsmøte om kommende prosjekter i NTP 2014-2023 - presentasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet arrangerte 13. mai 2013 et informasjonsmøte i Oslo om kommende prosjekter i Nasjonal transportplan 2014-2023. Møtet var rettet inn mot det nasjonale anleggsmarkedet.

Samferdselsdepartementet arrangerte 13. mai 2013 et informasjonsmøte i Oslo om  kommende prosjekter i Nasjonal transportplan 2014-2023. Møtet var rettet inn mot det nasjonale anleggsmarkedet.

Et liknende møte, rettet mot det internasjonale markedet, BLE gjennomført i Leipzig i Tyskland 22. mai 2013.

For presentasjoner fra møtet I Oslo (pdf) - klikk foredragstitlene i programmet under. Presentasjoner fra møtet i Leipzig finner du her.

Program

Møteleder: Eva Hildrum, departementsråd Samferdselsdepartementet

1000-1015      Innledning
Marit Arnstad, samferdselsminister

1015-1100      Kommende riksvegprosjekter anlegg, drift og vedlikehold  
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør og leder av styringsgruppa for Nasjonal transportplan   

1100-1145      Kommende jernbaneprosjekter anlegg, drift og vedlikehold 
Elisabeth Enger, jernbanedirektør 

1145-1230      Lunsj

1230-1300      Kommende luftfartsprosjekter
Dag Falk-Petersen, konsernsjef Avinor 

1300-1330      Kommende prosjekter sjøtransport
Per Jan Osdal, assisterende kystdirektør

1330-1400      Spørsmål og kommentarer, avsluttende merknader