Historisk arkiv

Nasjonalt Internet Governance Forum 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Post- og teletilsynet (PT) arrangerer nasjonalt Internet Governance Forum (IGF) om norsk internettpolitikk. Konferansen finner sted i Oslo 9. oktober.

Samferdselsdepartementet deltar på konferansen. Fagdirektør i Samferdselsdepartementet, Jarl Fjerdingby holder foredrag om styring av Internett.

Tema for konferansen er hvordan ulike aktører på Internett skal legge til rette for nasjonalt og globalt samarbeid om styring og utvikling av Internett

Les mer om konferansen her.