Historisk arkiv

Luftfartstilsynet: Heine Richardsen - ny luftfartsdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Heine Richardsen, Bodø, er i statsråd i dag tilsatt som ny luftfartsdirektør og leder av Luftfartstilsynet for en periode på 6 år. (10.03.06)

Pressemelding

Nr.:17/06
Dato: 10.03.06

Luftfartstilsynet: Heine Richardsen - ny luftfartsdirektør

Heine Richardsen, Bodø, er i statsråd i dag tilsatt som ny luftfartsdirektør og leder av Luftfartstilsynet for en periode på 6 år, med mulighet for fornyelse i ytterligere en periode. Richardsen tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Richardsen er 48 år og er utdannet flymekaniker og flytekniker. Han har vært tilsatt som flyteknisk inspektør i Luftfartstilsynet fra 2004. Siden 2005 har han fungert som stedlig leder av Luftfartstilsynet i Bodø.

I perioden 1998-2004 var han leder for SAS` flytekniske avdeling og bakkeutstyrsverksted i Bodø. Han har arbeidet som flytekniker i Widerøes Flyvelselskap fra 1981 til 1987 og i SAS fra 1988 til 1997. Fra 1990 til 1996 var Richardsen hovedtillitsvalgt for Norsk Flyteknikerorganisasjon, SAS.