Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete:

- Høgfartsbanar kan vere mogleg i Noreg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

118/07

- Den utgreiinga som Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til viser at det kan vere mogleg med høgfartsbanar i Noreg. Med dette har vi fått eit langt betre kunnskapsgrunnlag. No skal vi ha ein open prosess der alle får høve til å kome med innspel, slik at regjeringa får eit godt grunnlag til å behandle saka i Nasjonal transportplan (NTP).


- Den utgreiinga som Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til viser at det kan vere mogleg med høgfartsbanar i Noreg. Med dette har vi fått eit langt betre kunnskapsgrunnlag. No skal vi ha ein open prosess der alle får høve til å kome med innspel, slik at regjeringa får eit godt grunnlag til å behandle saka i Nasjonal transportplan (NTP).

Dette seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i samband med at det tyske konsulentselskapet Verkehrwissenschaftlichen Institut in Stuttgart (VWI-gruppa) i dag la fram ei utgreiing av potensialet for høgfartsbanar i Noreg.


Til redaksjonen:
Desse rapportane finn ein på nettstaden til Jernbaneverket:

  • “Høyhastighetstog i Norge - en mulighetsstudie”
  • “Feasibility Study Concerning High-Speed Railway Lines in Norway - Report phase 2”
  • “Feasibility Study Concerning High-Speed Railway Lines in Norway - Report phase 3”

Her ligg også rapporten frå ”fase1”, som vart lagt fram i fjor haust.Ingressbilete: Tysk høgfartstog. (Foto: Deutsche Bahn) 

Til toppen