Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2007:

”Senjafergene”: Statlig bevilgning sikrer sommerdrift for turistrute

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår at det over statsbudsjettet for i år skal bevilges et statlig tilskudd på 1,5 millioner kroner til ”Senjafergene”, som trafikkerer to ferjesamband i nordre del av Nordland og i Troms. Rutetilbudet til ”Senjafergene” er avgrenset til sommersesongen. Tilbudet er spesielt innrettet mot turisttrafikk og er viktig for videre utvikling av turistruta ”på yttersia” av Andøya, Senja og Kvaløya.

 ”Senjafergene” trafikkerer strekningen fra Andenes nord på Andøya til Gryllefjord på Senja og strekningen fra Botnhamn nord på Senja til Brensholmen på Kvaløya.

I forslaget er det lagt til grunn at bevilgningen på 1,5 millioner kroner skal dekke statlig medfinansiering i de to sambandene, og at fylkeskommunene Nordland og Troms til sammen skal bevilge et like stort beløp.

For nærmere opplysninger, se:
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Til toppen