Historisk arkiv

Høring:

Tilleggsutredning om virkninger av EUs tredje postdirektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Den endelige avgjørelsen om Norge skal innføre EUs tredje postdirektiv eller ikke, krever et godt beslutningsgrunnlag. Innføring av direktivet vil bety at Posten ikke lenger vil ha enerett til å formidle lukkede brev opptil 50 gram. Derfor er det nødvendig å gå grundigere inn på spørsmål som tar for seg konsekvenser for næringslivet i distriktene, de ansatte i Posten Norge AS og miljøet.

- Den endelige avgjørelsen om Norge skal innføre EUs tredje postdirektiv eller ikke, krever et godt beslutningsgrunnlag. Innføring av direktivet vil bety at Posten ikke lenger vil ha enerett til å formidle lukkede brev opp til 50 gram. Derfor er det nødvendig å gå grundigere inn på spørsmål som tar for seg konsekvenser for næringslivet i distriktene, de ansatte i Posten Norge AS og miljøet.

Dette sier statssekretær Guri Størvold i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har sendt på høring en tilleggsvurdering om følgene av å innføre EUs tredje postdirektiv. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet tilleggsutredningen ”Liberalisering av postmarkedet i Norge – en utdyping av enkelte problemstillinger”.

Denne utredningen kommer i tillegg til rapporten ”Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet”, som ble utarbeidet av SNF og ble sendt på høring 5. mars i år. I tilleggsutredningen går SNF dypere inn på problemstillinger som blant annet tar for seg følger for næringslivet i distriktene og de ansatte i Posten. Tilleggsutredningen drøfter også mulig bruk av kompensasjonsfond som skal bidra til at Posten er i stand til å gjennomføre oppgaver selskapet er forpliktet til. Dette betyr at Posten skal sikre et likeverdig tilbud av leveringspliktige posttjenester over hele landet, med blant annet utlevering av post seks dager i uka og krav til grunnleggende banktjenester og framsendingskvalitet.
 

Fristen for å komme med merknader til tilleggsutredningen er 31. august i år.

For flere opplysninger – se:

• Tilleggsutredningen Liberalisering av postmarkedet i Norge – en utdyping av enkelte problemstillinger (pdf)
• Les mer om høringen her