Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Pressekonferanse om EUs datalagringsdirektiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa inviterer til pressekonferanse om EUs datalagringsdirektiv fredag 8. januar klokka 12.00 i Auditoriet, Akersgata 59.

EU vedtok i 2006 et direktiv om lagring av data framkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi politi- og påtalemyndighet verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet.

Regjeringen sender nå saken ut på høring og har ikke tatt stilling til om EUs datalagringsdirektiv skal tas inn i norsk rett.

Justisminister Knut Storberget og fornyings, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud kommer også til å være med på pressekonferansen.