Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ferjefri kyststamveg: Utgreiingar om teknologiske løysingar og samfunnsmessige verknader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kva må til for å gjera E39, Kyststamvegen, ferjefri? Samferdselsministeren har sett i gang utgreiingar.

E39 er hovudpulsåra i vest. Ein ferjefri kyststamveg vil redusera avstandsulempene i denne landsdelen.

Difor har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sett i gang eit prosjekt som skal greia ut kva for potensial ein ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Prosjektet skal òg vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar. E39 går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim.

Prosjektet skal leiast av ei styringsgruppe, der vegsjefane i region vest, midt og sør er medlemmer. Representantar for dei ulike fylkeskommunane og frå nærings- og arbeidslivorganisasjonar skal utgjera ei referansegruppe.

Aktuelle fjordkryssingar der det no går ferje:

 • Arsvågen - Mortavika i Ryfylke
 • Halhjem - Sandvikvåg i Sunnhordland
 • Lavik - Oppedal i Sogn
 • Lote - Anda i Nordjord
 • Volda - Folkestad, Sunnmøre
 • Solavågen - Festøya Sunnmøre
 • Molde - Furneset i Romsdal
 • Halsanaustan - Kanestraum på Nordmøre

Nasjonal transportplan

Prosjektet skal sjåast i samanheng med dei utgreiingane som er igangsette på E39 fram til rulleringa av Nasjonal transportplan 2014-2023. Dei såkalla KVU'ane er forkorting for konseptvalutgreiing, som skal gjennomførast for prosjekt med kostnad over 500 millionar kroner.

Desse KVU'ane er igangsette i det aktuelle området:

 • E39 Aksdal (i Rogaland) - Bergen, inklusiv Hordfast
 • E39 Skei (i Sunnfjord) - Moa (Ålesund)
 • E39 Moa - Bergsøy (Sunnmøre)
 • E39 Bergsøy - Betna (på Nordmøre)