Historisk arkiv

Godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil sette ned en gruppe som skal se på om det er grunnlag for å etablere en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. En slik ordning vil kunne gjøre det enklere for kjøretøyentusiaster å utøve hobbyen sin på en god måte.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil sette ned en gruppe som skal utrede nærmere om det er grunnlag for å etablere en nasjonal godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. Utredningen skal også se nærmere på premissene for en slik ordning, som vil kunne legge til rette for at kjøretøyentusiaster skal kunne utøve hobbyen sin på en god måte.

Gruppen skal etter planen bestå av representanter fra berørte myndigheter og organisasjoner som Norsk Motorcykkel Union og AMCAR Norge.

Problemstillingen med amatørbygde kjøretøy, uavhengig av om det gjelder bil eller motorsykkel, er at disse kjøretøyene ofte ønskes godkjent uten at kjøretøyet er i henhold til dagens regelverk. Arbeidsgruppen vil bli opprettet i nær framtid.